Privatumo politika

Bendros nuostatos

Čia pateikiama, kokią informaciją apie Jus renkame, kai lankotės internetinėje parduotuvėje www.sifras.lt ir ką su šia informacija darome ir kam perduodame. Taip pat čia rasite svarbios informacijos apie Jūsų teises, susijusias su Jūsų duomenų tvarkymu.

 Pirkėjų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

Pirkimo duomenys

Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas telefono numeris ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

- suformuoti  prekių užsakymus;

- išrašyti sąskaitas faktūras, jei pirkėjas pageidauja;

- informuoti pirkėją  apie prekių pristatymą;

- konsultuoti pirkėją techniniais klausimais;

 -vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

Kam ir kodėl perduodame Jūsų duomenis

Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų  paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų. Jūsų duomenis gali peržiūrėti:

-UAB „Šifras" darbuotojai prižiūrintys interneto svetainės turinį ir veikimą;

- internetinės svetainės valdymo paslaugų teikėjai;

- prekių pristatymo paslaugų teikėjai.

Duomenų saugojimas

Norėdami sužinoti, kokius duomenis esame apie Jus surinkę, galite kreiptis į mus šiuo el. paštu: sifras@sifras.lt. Šiuo adresu taip pat galite kreiptis prašydami duomenis ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą,  atšaukti duotus sutikimus, nesutikti su duomenų tvarkymu remiantis mūsų teisėtu interesu, nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais.

Pardavėjas neturi teisės perduoti Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, negavęs Pirkėjo sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka.

Asmens duomenų tvarkymas

Pirkėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

Patvirtindamas registracijos formą, Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys,  savanoriškai pateikti registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo sąlygas. Apie pakeitimus Pardavėjas praneša savo internetiniame puslapyje. Jei pirkėjas nesutinka su minėtais pakeitimais, jis gali pranešti apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu: sifras@sifras.lt ir paprašyti ištrinti apie jį sukauptą informaciją.

Baigiamosios nuostatos

Visos iškilusios problemos ar klausimai sprendžiami abipusio pasitikėjimo ir derybų keliu.  Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

 Pristatymo ir mokėjimo sąlygos |   Išperkamoji nuoma |   Klauskite |   Naujienų prenumerata |   Privatumo politika  
© 2010 -2015 UAB Sifras. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Lexita